Akreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije ATS za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 i sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008

 

 

Novembra 2009.godine, DOO PANCERT NOVI SAD je potpisao Ugovor o saradnji sa kompanijom LLOYD'S REGISTER D.O.O. BEOGRAD.
LLOYD'S REGISTER, i u okviru njega LRQA - LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE, je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela čije su usluge odobrene od strane preko 30 različitih akreditacionih tela.
LRQA pruža usluge međunarodno priznate sertifikacije prema ISO i drugim standardima (kao što su ISO 22000:2005, ISO 13485:2003, ISO 27000:2005, SA 8000...), kao i obuku iz oblasti menadžment sistema prema IRCA priznatim ili prilagođenim kursevima.
Više informacija o LRQA možete naći na web prezentaciji: www.lrqa.rs