Akreditacije i članstva

PANCERT poseduje Akreditaciju od strane Akreditacionog tela Srbije ATS za :

sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015,
sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu SRPS ISO 14001:2015,
sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS ISO 45001:2018,
sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008,
sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošći hrane prema zahtevima standarda SRPS SRPR ISO 22000:2007,
sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošći hrane prema zahtevima standarda SRPS SRPR ISO 22000:2018.

Znak IAF se primenjuje samo na Sertifikate izdate za:

sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001,
sistem menadžmenta životnom sredinom prema standardu SRPS ISO 14001,
sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS ISO 45001:2018,
sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošći hrane prema zahtevima standarda SRPS SRPR ISO 22000:2007,
sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošći hrane prema zahtevima standarda SRPS SRPR ISO 22000:2018.