HACCP (Sistem upravljanja bezbednošću hrane) (Hazard Analysis Critical Control Points)

HACCP  sistem menadžmenta bezbednosti hrane, zasniva se na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/ mikrobiološki, hemijskih i fizičkih uticaja kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednost hrane. Ovaj standard ima veliku ulogu i primenu u:

 • Definisanju, ocenjivanju i kontroli opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane.
 • Uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane zasnovanom na prevenciji.
 • Svaki zaposleni je informisan o tome šta, kako i kada treba da se uradi u cilju prevencije rizika od kontaminiranja hrane, ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdrav i bezbedan proizvod.

Sedam osnovnih principa sistema menadžmenta bezbednošću hrane (HACCP):

 1. Analiza rizika – identifikuje opasnosti koje bi se mogle sprečiti kako bi se mogle eliminisati i svesti na prihvatljiv nivo.Rizici mogu biti:
  • biološki (mikrobi)
  • hemijski (toksini)
  • fizički (staklo)
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka Najpre je neophodno snimiti sve procese, napraviti dijagrame procesa i uspomoć njih odrediti kritične kontrolne tačke u proizvodnji hrane. Od raznih sirovina, preko procesuiranja i otpremanja, do konzumacije od strane kupaca, potencijalni rizici se mogu kontrolisati: kuvanje, pakovanje, hlađenje, detekcija metala.
 3.  Uspostvljanje kritičnih principa na kritičnim mestima – Neophodno je označiti kritične granice za uspostavljenu opasnost, odnosno označiti granicu koja razdvaja prihvatljivo od neprihvatljivog.
 4. Principi nadzora – Uspostavljanje sistema nadzora zadatih kontrola/laboratorijsko ispitivanje, da bi se osigurala njihova tačnost/ valjanost.
 5.  Korektivni postupci – Postupci koje treba primeniti ukoliko nadzor pokaže da kritične kontrolne tačke nisu pod kontrolom.
 6.  Uspostavljanje procedure verifikacije – Postupak za verifikaciju validnosti HACCP sistemaUvođenje dodatnih testova ili paralelnih verifikacija da bi se osiguralo ispravno delovanje pravnih delova sistema prema predviđenim standardima.
 7. Priprema dokumentacije – Sistem menadžmenta dokumentacijom koji tačno beleži detalje svih operacija pripreme proizvodnje, tehnološke aspekte (vreme, temperatura i mikrobiološke parametre), proizvodnja i lične odgovornosti svih zaposlenih.

Prednostisertifikacije HACCP – sistem menadžmenta bezbednošću hrane:

 • Redukuje pojavu bolesti i trovanja izazvanu hranom.
 • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima.
 • Omogućuje ispunjenje svih zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor.
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća.
 • Povećava konkurentnost preduzeća na međunarodnom tržištu.
 • Uklanja barijere međunarodne trgovine.
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda.
 • Povećava profit.