ISO 14001:2015 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (Enviromental management system)

ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS).

ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine može se primeniti na bilo koju organizaciju koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o politici zaštite životne sredine.

Ispunjavanje zahteva zaštite životne sredine je potrebno dokumentovati, kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda ISO 14001:2015 i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

 • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
 • poboljša odnos prema životnoj sredini,
 • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Osnove ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS-a):

 • Politika zaštite životne sredine,
 • Identifikacija značajnih ekoloških aspekata i uticaja,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa,
 • Identifikovanje zahteva obuke i
 • Preispitivanje od strane rukovodstva.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema upravljanja životne sredine ISO 14001:2015 su:

 • neprestano zagađivanje životne sredine;
 • strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa;
 • nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja;
 • povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine;
 • zakonska rešenja;
 • posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

Prednosti uvođenja ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine:

 • Smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu;
 • Smanjenje rizika od ekoloških katastrofa;
 • Povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije;
 • Poboljšani ugled i stvaranje poverenja kod zajednice;
 • Kompetitivna prednost;
 • Pravna sigurnost zbog poštovanja zakona i pravilnika vezanih za zaštitu životne sredine;
 • Lakše dobijanje ovlašćenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti;
 • Poboljšanje ugleda organizacije i povećanje zadovoljstva klijenata;
 • Bolje korišćenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolisane reciklaže otpada, doprinosi smanjenju troškova i podiže vašu konkurentnost;
 • Smanjuje se Vaš finansijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravke, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona;
 • Poboljšava se kvalitet radnih mesta i povećava moral zaposlenih;
 • Otvaraju se nove mogućnosti zapošljavanja na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja;
 • Ekološki svesni klijenti poslovaće sa kompanijama poput Vaše, jer ističete svoju obavezu prema očuvanju životne sredine.