ISO 22000 (Sistem upravljanja bezbednošću hrane) (Food safety management system)

Međunarodni standard ISO 22000:2018 – sistem upravljanja bezbednošću hrane, odnosi se na upravljanje sistemom bezbednosti hrane (FSMS).

Ispravnost hrane i bezbednost moraju biti na prvom mestu kako za proizvođača, tako i za kupce.

Sertifikacija standarda ISO 22000:2018 nije samo formalni postupak već zahteva integraciju sigurnosti hrane u svim aspektima poslovanja organizacije kako bi se osiguralo da hrana koja dolazi do krajnjih potrošača bude sigurna za konzumaciju.

Standard ISO 22000:2018 koriste svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja hranom:

 • proizvođače mašina i opreme;
 • proizvođače pakovanja i etiketa;
 • proizvodađe i prodavce prehrambenih proizvoda.

Standard ISO 22000:2018 – sistem upravljanja bezbednošću hrane temelji se na:

 • Zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa);
 • Zahtevima ISO standarda 9001:2015 – sistem upravljanja kvalitetom;
 • ISO/TS 22004 – sistem upravljanja bezbednosti hrane;
 • SO/DIS 22005 – Sledljivost u hrani i lancu hrane – Opšti principi i smernice za projektovanje i razvoj sistema upravljanja bezbednošću hrane;
 • ISO/TS 22003 – Zahtevi za sertifikaciona tela.

Sertifikacija standarda ISO 22000:2018 zahteva angažman i saradnju različitih funkcija unutar organizacije, a ključni učesnici u procesu sertifikacije su:

 • Top menadžment – Top menadžment organizacije ima ključnu ulogu u usvajanju ISO 22000 standarda i učvršćivanju posvećenosti prema sigurnosti hrane.Top menadžment osigurava resurse i podršku potrebnu za uspešnu sertifikaciju.
 • Tim za sigurnost hrane – Organizacije često formiraju poseban tim ili grupu ljudi koji su odgovorni za sertifikaciju i održavanje sistava upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000 standardu. Ovaj tim može uključivati stručnjake iz različitih područja kao što su proizvodnja, kvalitet, tehnologija hrane, i slično.
 • Interni auditori – Osobe koje su obučene za sprovođenje internih audita igraju važnu ulogu u procesu sertifikacije.
 • Konsultanti – Neke organizacije mogu angažovati spoljne konsultante ili stručnjake za podršku implementaciji, kasnije održavanju ISO 22000 standarda, posebno ako nemaju dovoljno internih resursa ili stručnosti.
 • Svi zaposlenici – Uvođenje ISO 22000 standarda zahteva svest i angažman svih zaposlenih u organizaciji. Edukacija i obuka zaposlenih ključni su za uspešno sprovođenje standarda i održavanje visokih standarda sigurnosti hrane.

Prednosti ISO 22000:2018 – sistem upravljanja bezbednošću hrane:

 • Povećanje kvaliteta proizvoda;
 • Podizanje nivoa bezbednosti i ispravnosti proizvoda;
 • Obuke zaposlenih;
 • Uvođenje novih procedura i menjanje navika u poslovanju usled korektivnih mera;
 • Pokazivanje klijentima i zainteresovanim stranam da su oni na prvom mestu;
 • Izvršavanje optimizacije poslovanja;
 • Jačanje poverenja među potrošačima garantujući proizvod visokog kvaliteta.