ISO 45001:2018 - (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu) (Occupational health and safety management system)

ISO 45001:2018 ( do skoro OHSAS 18001) – sistem upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. 

ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Cilj ISO 45001:2018 – sistema upravljanja bezbednošću i zdravlju na radu je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost kompanije. 

Standard ISO 45001:2018 namenjen je organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

 Implementacija i sertifikacija ISO 45001:2018 sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu, štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost zaposlenih smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Implementacija ISO 45001:2018 standarda jedan je od najboljih načina da pokažete svim zaposlenima, korisnicima kao i zainteresovanim stranama da vodite računa i o njihovoj bezbednosti!

Prednosti ISO 45001:2018 – sistem upravljanja bezbednošću i zdravlja na radu:

  • Smanjenje broja povreda i eliminisanje istih – cilj je uvek isti, nulti broj povreda na radu.
  • Poboljšanje korporativnog imidža preduzeća i kredibiliteta među zainteresovanim stranama.
  • Usvajanje najbolje međunarodne prakse i iskustva u vezi sa upravljanjem rizicima.
  • Obezbeđenje zdravlja,sigurnosti i dobrobiti svih zaposlenih, ali i posetioca
  • Minimizacija odgovornosti poslodavca kroz usvajanje proaktivnih, a ne reaktivnih sistema kontrole, prevencije i zaštite.
  • Usaglašavnje poslovanja sa važečim Zakonima i Propisima.
  • Podizanje nivoa svesti svih zaposlenih i upoznavanje ih sa važećim Zakonima i Propisima.
  • Eliminacija potencijalnih opasnosti na radnom mestu.
  • Poboljšanje procesa praćenja kod nastanka nesrećnog slučaja.
  • Povećavate zadovoljstvo svojih zaposlenih i stvarate sigurno i bezbedno okruženje za rad.

Zdravlje i bezbednost zaposlenih su na prvom mestu!