Novosti

Obaveštenje o sprovođenju postupka sertifikacije sistema menadžmeta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 22003-1:2022


01.02.2024.
Pancert d.o.o. akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 i tehničke specifikacije SRPS ISO/TS 22003:2015.
Standard (SRPS) ISO 22003-1:2022 zamenjuje tehničku specifikaciju ISO/TS 22003:2013 (SRPS ISO/TS 22003:2015), koja je istovremeno povučena, ali ostaje na snazi do kraja prelaznog perioda.
Pancert d.o.o je u obavezi da sprovođenje aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane usaglasi sa zahtevima standarda SRPS ISO 22003-1:2022.
Izmene koje je standard (SRPS) ISO 22003-1:2022doneo, odnose se na sertifikaciona tela, ali i na na sertifikovane organizacije.
Sprovođenje postupka sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 22003-1:2022 može kod sertifikovanih organizacija usloviti:

  • Potrebom za izmenom sertifikata radi usklađivanja sa novom klasifikacijom kategorija/potkategorija u lancu hrane,
  • Promenom vremena provere,
  • Promenom uzorkovanja u slučaju višelokacijskih organizacija,
  • Usklađivanjem pozivanja na sertifikaciju i korišćenja znaka sertifikacije.


To usklađivanje podrazumeva da sertifikovane organizacije ne smeju da koriste znak sertifikacije na proizvodu ili ambalaži proizvoda (kako na primarnoj ambalaži-koja sadrži proizvod tako i na bilo kojoj spoljašnjoj ili sekundarnoj ambalaži) i ne smeju da koriste bilo koje izjave na ambalaži proizvoda (primarnoj ili sekundarnoj) koje se odnose na to da organizacija ima sertifikovan FSMS.


Prelazni (tranzicioni) period
Shodno propisanom u dokumentu IAF MD 27:2023 Pancert d.o.o. je utvrdio rokove za sprovođenje sertifikacije u skladu sa SRPS ISO 22003-1:2022 kod svojih klijenata.
Krajnji rok do kada će Pancert d.o.o preći na sertifikaciju svih klijenata prema (SRPS) ISO 22003-1:2022 je 31.12.2024.godine.


Nadzorne provere i resertifikacije
Od 01.03.2024. godine Pancert d.o.o će sve nadzorne provere i resertifikacije realizovati u skladu sa (SRPS) ISO 22003-1:2022.
U slučaju da do gore navedenog datuma Pancert d.o.o ne završi postupak prelaska na akreditaciju prema (SRPS) ISO 22003-1:2022 nadzorne provere i resertifikacije će biti sprovedene istovremeno i saglasno sa zahtevima tehničke specifikacije SRPS ISO/TS 22003:2015. Nakon dobijanja odluke o prelasku na akreditaciju prema (SRPS) ISO 22003-1:2022, Pancert d.o.o će, tamo gde je potrebno, sertifikate koji su nastali u postupcima sertifikacije sprovedenim u skladu sa zahtevima (SRPS) ISO 22003-1:2022 izdati sa simbolom akreditacije.


Početne sertifikacije
Pancert d.o.o će početne sertifikacije u skladu sa zahtevima ISO/TS 22003:2013 (SRPS ISO/TS 22003:2015) sprovoditi najkasnije do dobijanja akreditacije prema (SRPS) ISO 22003-1:2022. U tom periodu Pancert d.o.o će istovremeno sprovoditi sertifikacije i saglasno sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 22003-1:2015.
Nakon dobijanja akreditacije prema (SRPS) ISO 22003-1:2022 ili godine Pancert d.o.o će sprovoditi početne sertifikacije isključivo u skladu sa (SRPS) ISO 22003-1:2022.

 

 

Poštovani posetici u cilju dobijanja bližih informacija u vezi validnosti sertifikata, organizacija koje su sertifikovane za sisteme menadžmenta, molimo Vas da nas kontaktirate kontakt 

Odlukom o suspendovanju sertifikata od 23.08.2021. suspenduje se sertifikat br.310-17 izdat 14.02.2020. za sistem menadžmenta kvalitetom klijenta Aleksandrija Fruška Gora D.O.O. Brograd, proizvodni pogon Čurug, Železnička bb.
Odlukom o povlačenju sertifikata od 24.02.2022. povlači se sertifikat br.310-17 izdat 14.02.2020. za sistem menadžmenta kvalitetom klijenta Aleksandrija Fruška Gora D.O.O. Beograd, proizvodni pogon Čurug, Železnička bb.
Odlukom o povlačenju sertifikata od 12.08.2021. povlači se sertifikat br.398-20 izdat 24.03.2020. za sistem menadžmenta kvalitetom klijenta Centrago D.O.O. Novi Sad, Augusta Cesarca 18.