Novosti

Poštovani posetici u cilju dobijanja bližih informacija u vezi validnosti sertifikata, organizacija koje su sertifikovane za sisteme menadžmenta, molimo Vas da nas kontaktirate kontakt 

 

 

DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU SISTEMA MENADŽMENTA

PANCERT DOO NOVI SAD


 

raspisuje konkurs za

 

TEHNIČKE EKSPERTE


iz svih oblasti registra industrijsko ekonomskih sektora prema klasifikaciji delatnosti za povremeno angažovanje u procesima sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu


Uslovi:

 

 • VII stepen stručne spreme
 • najmanje 3 godine radnog iskustva iz odgovarajuće oblasti industrijsko ekonomskog sektora i/ili uključujući rad na poslovima vezanim za zaštitu životne sredine i/ili bezbednosti i zdravlja na radu
 • posedovanje Sertifikata internog/eksternog proveravača smatraće se prednošću
 • da nije angažovan za iste i slične poslove od strane drugih sertifikacionih tela
 • spremnost za rad u dinamičnom timu
 • usmerenost ka rezultatima i ispunjenju planiranih ciljeva
 • reference na zahtev

 
Opis posla:

 

 • rad po osnovu ugovora o delu
 • priprema za proces sertifikacije sa stanovišta zakonskih propisa, opštih pravila sertifikacije Pancerta i radnog iskustva za odgovarajuću oblast iz industrijsko ekonomskog registra
 • učešće, na terenu, u procesima sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 • vođenje beleški sa nalazima u toku procesa sertifikacije

 

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove molimo da svoju prijavu i biografiju pošaljete elektronskim putem na pancert@pancertns.com. PANCERT DOO zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.